sobota 2. augusta 2014

Dýchanie vs. Svalové kontrakcie a spevňovanie tela

Počas Athlete Campu minulý víkend sme diskutovali techniku dýchania pri rôznych cvikoch.
Ako dýchať pri TnG opakovaniach vzpierania, mŕtvych ťahov, OHS, thrusterov - ak je váha ľahká/stredná?

Ako dýchať ak je s týmito cvikmi skombinovaný cvik, ktorý si VYŽADUJE rýchle dýchanie - burpee, burpee box jump, T2B, wall ball, C2B, ...?

Záver:
1. Je potrebné oddeliť dýchanie od svalových kontrakcií a spevňovania tela. Čím viac spevňovania tela pri ľahkej váhe a vydychovať len hore pri dokončení opakovania je častokrát veľmi málo. Moje skúsenosti naznačujú, že ak si nebudem spájať dýchanie a svalové kontrakcie pre dokončenie opakovania (ak je váha ľahká, stredne ťažká, kedy ma neobmedzuje spevnenie tela, ale skôr dýchanie a jeho rytmus), aeróbny výstup bude o to väčší. Na rozdiel od situácie, kedy sa pri ľahkých opakovaniach TnG Deadliftu budem veľmi spevňovať a vydychovať len hore, zvýši sa mi krvný tlak a tým pádom mi klesne môj aeróbny výkon!

Autorka fotky: Lívia Szpeváková

2.Čím viac je rytmus, rýchlosť dýchania rovnaká medzi cvikmi navzájom, tým viac kyslíka dostanete do tela, svalov, orgánov viac a váš potenciál pre lepší výkon sa zvyšuje. Momentálne počas kvalifikácii na súťaž Czechbeast challenge 2014 počas OHS mnohým nestačí dýchať len hore, ako keby robíte ťažké série drepov. Telo jednoducho nedostane dosť kyslíka. 40 kg je ľahká váha, a preto dýchať 2x za jedno opakovanie (výdych hore aj dole a nádych na ceste hore a dole) môže byť pre mnohých lepšia voľba. To isté platí pri wall balloch, thrusteroch...Ak ľudia dýchajú len hore a majú dobré skóre, aké skóre by mali, ak by dýchali efektívnejšie?!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára