streda 11. septembra 2013

Czech Beast Challenge "Invitational" 2013 - Zhodnotenie workoutov/testerov

Cieľom môjho zhodnotenia jednotlivých workoutov, je podať odborný pohľad na ich zostavenie, na základe testovaných oblastí, energetických systémov, výberu cvikov a modalít. Jedná sa o testery, ktoré boli zostavené pre jednotlivcov na súťaži Czech Beast Challenge "Invitational" 2013, ktorá sa konala 7.9. 2013 v Ústí nad Orlicí. 

1. workout - "Běh do nebes"
Zostavenie: Šprint s 20/10 kg sandbagom do kopca cca 40 m, rovinka cca 20-30 m
prelezenie cez 2 m vysokú stenu a následný výbeh so (20/10 kg) sandbagom po 182 točitých schodoch na vrch rozhľadne. 
Modality: 1 modalita (beh)
Testovaná oblasť: beh so záťažou, mentálna odolnosť ísť cez bolesť a diskomfort
Energetický systém: Anaeróbny laktátový glykolitický systém pre väčšinu
Na základe reakcií jednotlivých atlétov bol tento beh pre väčšinu anaeróbnym testerom. Šprint do kopca + výbeh po schodoch (už ani ne tak beh, ako skôr rýchlejšia chôdza po schodoch) bol veľmi nepríjemný. Povedal by som, že takmer všetci po vybehnutí hore cítili výrazné pálenie stehien, čo spôsobil vyprodukovaný laktát počas vysokej intenzity v krátkom čase. Najlepší čas bol 1:46 min medzi mužmi a 2:13 min medzi ženami. Najlepšie časy mali tí, ktorí majú najlepšie vybudovaný anaeróbny laktátový systém, majú skúsenosti s behom (atletické a iné športové zázemie). Laktát sa výrazne začal hromadiť až počas výbehu schodov. Laktát je užitočný zdroj energie, ak je anaeróbny laktátový systém vybudovaný a telo ho dokáže využívať. Podľa toho mohli jednotlivci ísť rýchlejšie alebo pomalšie. Mne osobne sa tento tester veľmi páčil, pretože bol jednoducho porovnateľný pre všetkých. Každý by mal vedieť behať a nikoho nijak výrazne neobmedzovala technika.

2. workout - "Snatch sprint"
Zostavenie: 20 opakovaní Squat snatch/trh technický 60/35 kg
a následný 400 m šprint na atletickej dráhe
Modality: 2 modality (trh, beh)
Testovaná oblasť: rýchlostná sila, pre niektorých sila vrchu tela, silová vytrvalosť, technika trhu, šprint
Energetický systém: ATP-CP, CP Batéria, Anaeróbny laktátový glykolitický systém
To, ako rýchlo a dobre sa jednotlivci zregenerovali z prvého workoutu, ovplyvňovalo druhý workout. Laktát bol stále prítomný v krvi a ako som spomenul pri prvom workoute, tak určite aj tu mohol byť využitý ako zdroj energie.
Pre divákov bol tento workout atraktívny, pretože trh je krásny cvik, ak je prevedený správny. Na druhej strane, ak nie je správna technika na mieste, mohli sme vidieť veľmi nebezpečné dotláčanie činiek, výrazné interné rotácie ramien. Dúfam, že sa nikto nezranil.
Najlepší čas bol 3:32 min medzi mužmi a 4:40 medzi ženami. Prvá časť bola hlavne zameraná na "CP Batériu" - schopnosť tela veľmi rýchlo dopĺňať zásoby kreatín fosfátu pri submaximálnych váhach ako zdroj energie. Nikto nespravil všetkých 20 trhov bez prerušenia (unbroken). To znamená, že musel spraviť vynútenú pauzu, pretože činka bola ťažká na to, aby šiel unbroken. Niektorí neovládajú vzpieračskú techniku trhu + majú obmedzenú hybnosť/mobilitu kĺbov a svalov - trhy sa im robili veľmi ťažko. Niektorých zase obmedzovala sila a nie technika a niektorých kombinácia všetkého. Myslím, že každý zistil, kde sú jeho slabiny.
Rozbeh po 20 trhoch išiel pre väčšinu atlétov z tuha. Niektorí jednotlivci si pri 400 m šprinte zvolili veľmi vysoké tempo na začiatku a posledných 100 m výrazne spomalili. "Snatch sprint" bol znovu tester anaeróbného systému, pretože reakcie po ňom nenasvedčovali, že by šlo o aeróbne úsilie. Mnohí po dobehnutí ihneď padli na zem, pretože neboli schopní ani stáť - spôsobil to znovu nahromadený laktát v krvi, veľmi intenzívne dýchanie...Zapojenie technického trhu/squat snatch síce spomalilo celý workout, ale podľa mňa bolo správnou úpravou, pretože testovanie techniky prevedenia je dôležitou súčasťou CrossFit-u.

3. workout - "Dumbbell warrior"
Zostavenie:
10 min AMRAP s 30/12,5 kg jednoručkou:
20 striedavých jednoručných opakovaní (pravá/ľavá ruka) - trh s jednoručkou/ DB snatch
20 goblet drepov
20 striedavých jednoručných opakovaní výrazov/shoulder to overhead
Po každých 20 opakovaniach bol beh 20 m, kde museli spraviť 20 Double unders (dvojšvihové preskoky cez švihadlo), znovu beh 20 m späť k činke a nasledoval druhý cvik.
Modality: 3 modality (jednoručka, beh, švihadlo)
Testované oblasti: rýchlostná sila, svalová vytrvalosť ramien, sila úchopu, vytrvalosť spodnej časti chrbta
Energetický systém: ATP-CP, CP Batéria, Aeróbny systém, Anaeróbny laktátový glykolitický systém
Po prvých dvoch workoutoch bolo cítiť únavu v nohách, ale bolo treba ísť ďalej. Je viac verzií, akú mali atléti odozvu z tohto workoutu. Niektorých obmedzovala sila, rýchlostná sila, kedy nevedeli trhnúť jednoručku dostatočne rýchlo. Mnohým robila problém svalová vytrvalosť ramien, spodného chrbta. Beh 20 m bol veľmi ľahkým výklusom ku švihadlu a späť. Goblet drepy boli pre väčšinu najľahšou časťou. Shoulder to overhead boli na druhej strane tým najťažším. Dôležitá bola technika prevedenia výrazu, niektorí robili pushpress, niektorí push jerk. Zmena v počte opakovaní oproti pôvodnej verzii workoutu bola správna. "DB warrior" bol viac o svalovej vytrvalosti, ktorá rozhodla o dobrom skóre.

4. workout - "The Strongest warrior"
Zostavenie:
6 min:
1 Premiestnenie + 3 Predné drepy + 1 Výraz (Clean+Front squats+Jerk)
1 min pauza
6 min:
5 RM Touch and Go Snatch (Maximum na 5 opakovaní Trh s dotykom kotúčov s podlahou)
Modality: 1 modalita (vzpieračská tyč a kotúče)
Testované oblasti: rýchlostná sila, absolútna sila, vzpieračská technika
Energetický systém: ATP-CP, CP Batéria - pre VŠETKÝCH!
PREČO AŽ AKO 4. WORKOUT?? Spodný chrbát, komplet nohy boli už celkom unavené. Ak by bol tento workout presunutý namiesto niektorých prvých troch, určite by sme videli väčšie váhy a mnohí by lepšie predviedli ich potenciál!!!Takisto tu bolo zvýšené riziko zranení. Toto je jeden z dvoch workoutov, pri ktorom mali VŠETCI rovnakú odozvu. To znamená, že každý atlét musel využívať svoje zásoby ATP-CP, pretože každý si naložil na činku, koľko mu dovoľovali jeho sily. Nastalo niekoľko scenárov, ktoré sme videli. Niektorých obmedzovala technika, niektorých sila. Tí silnejší sa neunavili toľko pri prvých troch workoutoch ako tí, čo nedisponovali takou veľkou absolútnou silou. Preto boli pre nich prvé tri workouty silovejšie a nemohli predviesť svoj plný potenciál. Absolútna sila a technika Touch and Go, by podľa môjho názoru mala byť testovaná. Tento workout bol aj pre divákov veľmi atraktívny, no mohol byť skôr a atléti by sa predviedli vo väčšej sile.
Už dlho som rozmýšľal, čo tak zvoliť bodovanie pri teste maximálnej sily tzv. Sinclairov koeficient, ktorý berie do úvahy telesnú hmotnosť súťažiaceho. Je veľký rozdiel, ak jeden váži 100 kg a premiestni 100 kg a druhý, ktorý váži 85 kg a premiestni takisto 100 kg. Ľahší by mohol byť v tomto zmysle považovaný za viac FIT, pretože v pomere k jeho telesnej hmotnosti je oveľa silnejší. Nejaké pripomienky k tomuto?5. workout - FINÁLE
Zostavenie:
75 Wall balls, 5 Muscle ups(muži)/15 Pull ups(ženy), 20 Slamball over the shoulder (50/30 kg), 5 Muscle ups/15 Pull ups, 15 Overhead squats (60/30 kg), 5 Muscle ups/15 Pull ups, 20 Czechbeast pull ups(1 pull up+1 toes to bar), 5 Squat clean and jerk (100/50) kg, 25 m Handstand walk
Time cap: 25 minút
Modality: 7
Testované oblasti: vytrvalosť ťahovej sily, svalová vytrvalosť, mentálna odolnosť ísť do diskomfortu, mix všetkého možného
Energetický systém: pravdepodobne všetky
Odmakať 4 workouty  v rozmedzí 12 hodín a čakať, že ľudia ešte budú podávať svoje maximálne výkony? Našťastie sa nikto vážne nezranil. Tento workout bol testom hlavne toho, koľko sily, energie v ľuďoch ostalo z celého dňa. Jedna vec mi bije do očí. Prečo tam bolo toľko ťahových cvikov? Muscle upy a potom zase zhyby a toes to bar? Výber muscle upov bol skvelý, pretože zatiaľ sa na súťažiach u nás neobjavoval často. Niektorí s nimi mali výrazné problémy. Jindro Tovaryš cez tento workout preletel ako nikto iný!

Na závodoch chýbal workout, ktorý by jednoznačne preveril výkonnosť aeróbneho systému. Väčšina workoutov boli zamerané na silovú časť a nie na aeróbnu. Tým mám na mysli, že váhy boli príliš ťažké, aby mohli jednotlivci ísť oveľa rýchlejšie cez jednotlivé cviky. Myslím si, že testovanie nie je len o používaní ťažkých váh, pri ktorých sa musia robiť vynútené pauzy, pri ktorých človeka neobmedzuje dýchanie, ale jeho sila. Čo tak zostaviť workout, kde väčšinu súťažiacich nebude obmedzovať ich sila, ale aeróbna kapacity?? - to, ako bude ich telo produkovať energiu pomocou kyslíku. Takýto tester chýbal, a preto workouty neboli rovnovážne zvolené pre otestovanie CrossFit-era. Netestovali sa všetky energetické systémy. Aeróbne zameraný tester môže byť:
5 kôl na čas:
200 m Run
10 Deadlifts @80/55 kg
30 Double unders
15 Burpees

Váha 80 kg by mala byť ľahká, aby ľudia nečakali a neprerušovali hneď od začiatku. Angličáky otestujú svalovú vytrvalosť s vlastnou váhou. DU a beh sú obidva cyklický cvik a každý jeden atlét z neho bude mať rovnakú odozvu. Tým pádom sú podmienky pre všetkých pomerne vyrovnané a tento tester by pravdepodobne otestoval omnoho viac aeróbny systém ako testery, ktoré boli zvolené.
Som presvedčený o tom, že ak by bol zvolený aspoň jeden aeróbnejší workout, tak celkové poradie by bolo úplne iné. Takže si treba uvedomiť, že všetko závisí od zvolených workoutov a čo od nich očakávame, čo nimi chceme otestovať.

Takisto by som zmenil poradie a nastavenie jednotlivých workoutov. Ak chceme, aby ľudia ukázali svoju najväčšiu silu, tak "The Strongest warrior" by bol ako prvý. Druhý by nasledoval tester na "CP Batériu" - v našom prípade povedzme, že "The Dumbbell warrior". Potom by som zvolil anaeróbny tester, skôr "Běh do nebes" ako "Snatch sprint". Tretí a štvrtý by boli aeróbne zamerané. Dôvod, prečo je dobré zvoliť takéto poradie je ten, že testovanie maximálnej sily je najviac namáhavé na centrálny nervový systém. Preto môžu ľudia ukázať svoj najväčší potenciál. Po ňom nasleduje anaeróbny laktátový systém, ktorý je menej náročný a nakoniec aeróbny. Je to tiež prirodzený priebeh čerpania a tvorby energie v ľudskom tele. Jednalo by sa o 4 odlišné testy, pri ktorých by telo využívalo energiu odlišne (increased work capacity across broad time and modal domains).

Kto je viac FIT? Ten, čo dokáže podať výkon len v dvoch energetických systémov alebo v troch?

Organizáciu, presun atlétov, rozhodcov hodnotím veľmi dobre. POWERGEARS zabezpečili úžasné a jedinečné náradie na všetky workouty. Veľká pochvala chalanom, pretože svoju robotu robia skvelo a celý závod posunuli o niekoľko levelov vyššie. Všetko klapalo bez väčších problémov a Czech Beast Challenge "Invitational" 2013 potvrdil, že je veľká a skvelá súťaž. David Egydy pripravil dobrodružný závod, kde sme videli skvelé výkony. Teším sa na ďalší!

Uvítam a ocením akékoľvek komentáre a diskusie k tomuto zhodnoteniu.2 komentáre:

  1. K tomu prepočítavaniu: to b potom ten čo spraví 20 zhybov so 100kg BW bol viac fit ako ten čo spraví 20 zhybov s BW 80kg? a už by sa to komplikovalo. Je na každom či má 80 alebo 100kg.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Áno, takéto prepočty sú komplikované. Pokiaľ každý nebude mať na hrudi špeciálne meradlo, ktorý meria aktuálny a celkový výkon/POWER, s ohľadom na telesnú hmotnosť, výšku...tak sú to len odhady

    OdpovedaťOdstrániť