pondelok 2. marca 2015

Individuálny Tréningový Program - Katka Liptáková

Zaslúžené!


Na to, aby Katka Liptáková trhla 70 kg, nemôže robiť workouty v únave, kde je 50 squat snatchov!

Ona a atléti na jej úrovni musia trénovať podľa ich slabín pre dosiahnutie ich potenciálu. Princípy periodizácie a plánovania tréningu sú dôležité pre neskorší úspech.

Katka trénuje trh a nadhod 2x týždenne so strednými váhami (65-80%), drepuje 2x týždenne ťažko, trénuje gymnastické cviky s akumuláciou objemu 2-3x týždenne, 2 hodiny aeróbneho tréningu v strednej intenzite 75%, ďalších cca 60-90 minút aeróbneho mixed modal tréningu v intenzite 80-90% a s blížiacou sa súťažou, zaradíme laktátový systém. Intenzita ALL OUT alebo workouty na čas (FOR TIME) sú v Katkinom tréningu len z 10% celkového objemu!

Trénovať stále naplno v najvyššej intenzite (vysoké váhy blízko k maximu alebo intenzita/úsilie vo workoute) nedáva zmysel.

Každého jedného z nás je cesta za vlastným cieľom iná. Dôležité pre mňa je porozumieť každému klientovi individuálne pomocou konzultácií, testovania a stanovenia SPRÁVNYCH cieľov!

Individuálny Tréningový Program NIE je pospájať:
- vzpieračský cyklus od Grega Everetta
- drepovací cyklus z Outlaw Way
- workouty z OPEX blogu
- workouty z Invictus blogu
- workouty z Competitor's blogu
...
ale porozumieť princípom periodizácie a plánovania, silového a kondičného tréningu, psychológie a ako ich dať dokopy s rôznymi klientmi, cieľmi!

-Michal

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára